Döküm Fabrikası

Döküm Fabrikası

Dökümhanemizde; özel olarak Türkiye’de ilk demiryolu makası mangan göbekleri üretilmekte olup, bunu katener malzemeleri takip etmektedir.

DÖKÜM FABRİKASI

Raylı Sistem Malzemeleri üretiminde Türkiye’de lider olan Atalar Makine dökümhane birimimizde bulunan 2 adet 2 potalı indüksiyon ocağı, ısıl işlem havuzu, ısıl işlem fırını, modelhanesi, ocakları ve maçahanesi 500 ton/yıl kapasite ile döküm yapabilmektedir. Dökümhanemiz; bilgisayar destekli yönetim sistemi ile de tüm süreçleri koordineli biçimde tek platformda yönetmekte ve tam izlenebilirlik sağlamaktadır.

FOUNDRY FACTORY

As Turkey’s leading company in the field of rail system equipment, our foundry unit is equipped with 2 two pot induction heaters, a quench pool, a heat treatment furnace , a pattern shop, furnaces and a coreshop, and we have a production capacity of 500 tons per year. Our foundry offers full monitorability, and all processes can be managed through a single platform in a coordinated.

İletişim
+90 312 502 33 44

Çekirdeksiz Mah. 316.Cad. No:13/1 Polatlı, ANKARA TÜRKİYE

İnfo@atalarmakine.com