Katener Sistemleri Fabrikası

Katener Sistemleri Fabrikası

Atalar Makine; Raylı sistem Konvansiyonel Hat Katener sistem ve Rijit Katener sistemlerini yerli ve milli olarak üretebilmektedir.

KONVANSİYONEL HAT KATENER

Konvensiyonel Katener Sistemi (Havai Hat) iki tiptir.
– Otomatik gergili katener sistemi
– Sabit gergili katener sistemi

Konvansiyonel Katener Sistemindeki ekipmanlar taşıyıcı tel, kontak teli, izolatör, pandül, atlama kabloları, iletken gergi düzenekleri(ağırlıklar), direk, konsol, hoban, bağlantı parçaları vb. Firmamız bu ekipmanların tel dışındaki tüm gereksinimlerini kendi fabrikasında üretebilmektedir.

CONVENTIONAL CATENARY SYSTEM

Includes two types within.
– Automatic tie catenary system
-stable tie catenary system
Equipment carrier wire, contact wire, isolator, rocker, jumper cable, conductive tie mechanism, console, binding equipments and many more could be preduced (except wire) in our factory.

RİJİT KATENER SİSTEM

Alüminyum kompozit bir profil ve buna tutturulmuş kontak telinden oluşan, genellikle metro gibi ulaşım araçlarının elektrifikasyonunda tercih edilen sistem. 3. ray sistemine alternatif olarak ortaya çıkan hafif, bakımı kolay ve yüksek iletkenliğe sahiptir.

RIGID CATENARY SYSTEM

An aluminium composite profile and contact wire attached to this , preffered system for electrification of transportation vehicles as metro in general , as an alternative to third rail system it proved itself to be light with easy  aintenance and high conductivity.

İletişim
+90 312 502 33 44

Çekirdeksiz Mah. 316.Cad. No:13/1 Polatlı, ANKARA TÜRKİYE

İnfo@atalarmakine.com