Raylı Sistem Sinyalizasyon &Otomasyon Fabrikası

Sinyalizasyon ve Otomasyon Fabrikası

Fabrikamızda, Demiryolu – Karayolu Sinyaliasyon, Enerji Otomasyon Sistemleri, RTU Sistem & Enerji SCADAsı, Dil Ucu Isıtma Otomasyonu, Isıtma Sistemi, Isıtma SCADAsı ve Yolcu Bilgilendirme gibi sistemler üretilebilmekte ve uygulanmaktadır.

HRS MAKAS SİNYALİZASYON

Atalar Makine tarafından geliştirilen ve tüm ar-ge süreçlerini tamamlamış olan yerli imalat Raylı Sistem HRS Makas Sinyalizasyon Panosu raylı sistem maliyetlerini büyük oranda düşürmüştür. 5 yıl servis garantisi ve 10 yıl parça garantisi ile işletmelere teslim edilmektedir.

LRS POINT SIGNALING

A domestically manufactured rail system signaling board developed by ATRS. All R&D processes have been completed to obtain a product that significantly reduces rail system costs. The product is delivered with a 5-year service warranty and a 10 year part warranty.

SİNYAL SCADA YAZILIMI

Kontrol merkezi ile pano arasındaki haberleşmeyi sağlar. Veri toplama ve arşivleme görevlerini yürütür. Kontrol merkezinin hatta müdahalesi, sadece gerekli durumlarda makas bölgesindeki anahtarlara yetki verme şeklindedir, yetkilendirme ile sürücülerin anahtarla hat değiştirme talebinde bulunması sağlanır. Arayüzlerde sahadaki alarm durumları anlık olarak gösterilir ve her alarm durumu tarih, saat bilgileri ile birlikte arşivlenir.

SIGNALING SCADA SOFTWARE

Enables communication between the control center and the board. Performs data collection and data archiving tasks. Enables instantaneous monitoring of line status through its control center interface (HMI) The only intervention of the control center on the line is authorizing railway turnouts located in switchyards, when required. This authorization allows drivers to request a line change by means of switches.

TREN TALEP ALGILAMA PANOSU

Atalar Makine tarafından geliştirilen ve tüm arge süreçlerini tamamlamış olan yerli imalat Raylı Sistem Tren Talep Algılama Panosu raylı sistem maliyetlerini büyük oranda düşürmüştür. 2 yıl servis garantisi ve 10 yıl parça garantisi ile işletmelere teslim edilmektedir.

TRAIN REQUEST DETECTION PANEL

A domestically manufactured rail system signaling board developed by ATRS. All R&D processes have been completed to obtain a product that signifcantly reduces rail system costs. The product is delivered with a 2-year servic warranty and a 10 year part warranty.

RTU KABİN

RTU Trafo Merkezleri OG, DC ve AG panelleri ile Kontrol Merkezi arasında haberleşmeyi ve otomasyonu sağlar. Mikro kontrolör tabanlı modüler yapı; Cihaz besleme devreleri, elektronik modüller, şebeke koruma devreleri, kablo bağlantı klemensleri ve cihaza özel yazılımdan oluşur.

ENERJİ SCADA YAZILIMI

Sinyal Scada Yazılımı ile demiryolu projesi içerisinde bulunan bütün cihazların uzaktan kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır. Sistem genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir ;

  • Sahada bulunan her ekipmanın arayüzde temsili görüntüsü vardır.
  • Her bölgeyi temsil eden ayrı form alanları bulunur.
  • Sahada gerçekleşen eylemler arayüzde görüntülenebilmektedir.
  • Herhangi bir alarm durumu meydana geldiğinde kullanıcı bilgilendirilir ve bu eylemin kaydı tutulur.

RTU CABINET

RTU Substations enable communication and automation control between MV, DC and LV boards and the Control Center. Its micro-controller based modular structure comprises equipment supply circuits, electronic modules, network protection circuits, cable connection terminals and product-specific software.

ENERGY SCADA SOFTWARE

With the Signal Scada Software, it is aimed to provide remote control of all devices within the railway project. The system generally has the following features;

  • Each equipment in the field has a representative view on the interface.
  • There are separate form fields representing each region.
  • Field actions can be displayed in the interface.
  • When an alarm occurs, the user is notified and the action is recorded.

DİL UCU ISITMA SİSTEMİ

Makas Dil ucu ısıtıcı sistemi, RIO Kabininden kontrol edilebilen bir ray ısıtma sistemidir. Dış mekân uygulamalarına uygun tasarlanmıştır. Rüzgâr, yağmur, nem ve ray ısısı algılayıcıları ile saha koşulları okunmakta ve ısıtıcılar kumanda edilmektedir. RIO kabini iklim şartlarına bağlı adaptif, operatör yönetimine bağlı programlanabilir veya manuel kullanımlarda sürekli çalışabilir

DİL UCU ISITMA SCADASI

Raylı sistemlerde her türlü hava koşullarında sistemin optimum şekilde çalışmasını sağlayabilmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerin daha güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi için ısıtıcı sistemleri geliştirilmektedir. Operatörler tarafından kullanılması hedeflenen bu sistem
sayesinde demir yolu üzerindeki ray devrelerinin ısıları uzaktan kontrol edilebilmektedir.

POINT RAIL HEATING SYSTEM

The rail point heater system is a rail heating system hich can be controlled from the RIO cabinet. It is designed for outdoor applications. Wind, rain, humidity and rail temperature sensors read the field conditions and control the heaters. RIO cabin is adaptive to climate conditions, can be programmed depending on operator management or can operate continuously in manual applications.

POINT RAIL HEATING SCADA

In rail systems, various measures are taken to ensure optimum operation of the system in all weather conditions. Heater systems are being developed to make these measures more reliable. Thanks to this system, which is intended to be used by operators, the temperature of track circuits on the rail can be controlled remotely.

YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Atalar Makine Yolcu Bilgilendirme Sistemi; Ulaşım sektöründe modern teknoloji ile geliştirdiği bilgilendirme göstergeleri sayesinde, tüm hareketleri bir merkezde izleyerek yolculara gerçek zamanlı yönlendirici çözümler sunmaktadır.

PASSENGER INFORMATION

Using information displays that are manufactured with the latest technologies of the transportation industry, ATRS; Passenger Information System monitors all movements from a single center and offers real-time information solutions to passengers.

İletişim
+90 312 502 33 44

Çekirdeksiz Mah. 316.Cad. No:13/1 Polatlı, ANKARA TÜRKİYE

İnfo@atalarmakine.com