BAŞLICA PROJELERİMİZ

PROJELERİMİZ

Türkiye’nin raylı sistemler fabrikası; ATALAR MAKİNE

Eskişehir Tramvay Uzatma, Bağlantı ve İlave Depo Hatları Yapım İşi

İşveren: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi – Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Başlama Tarihi: 13 04.2018
Planlanan Bitiş Tarihi: 20.12.2018

İşin Yapılacağı Yer:

 • 71 Evler-Şehir Hastanesi-Sultandere,
 • Opera-Otogar,
 • Opera-Kumlubel,
 • Yıldız-Opera,
 • Köprübaşı,,
 • Estram İlave Depo Hatları

Proje kapsamında;
12278 Metre Çift Hat, 5237 Metre Tek Hat Olmak
Üzere Toplamda 17515 Metre Güzergah Uzunluğu
Ve 29795 Hatmetre Cadde Tramvay Hattı Yapımı
– 20 Adet Durak (36 Adet Peron)
– 43 Makas 13 Kruvazman
– 626 Adet Katener Direği
– 90000 Adet Ri60 Ray Bağlantı Seti
– Döküm Katener Malzemeleri
– Hafif Raylı Sistem Hat Ve Depo Sinyalizasyonu
-15 Adet Makas Makinesi

Construction of Extension, Connection and additional warehouse area tracks for Eskişehir tram

Employer: Eskişehir Metropolitan Municipality – Department Of Transportation

Starting Date: 13 04.2018
Scheduled Date Of Completion: 20.12.2018
Location Of Work:

 • 71 Evler-Şehir Hastanesi-Sultandere,
 • Opera-Otogar,
 • Opera-Kumlubel,
 • Yıldız-Opera,
 • Köprübaşı,
 • Estram Additional Warehouse Area Tracks

Of the projects;

Construction Of The Railway Route With A Total Length Of 17515 Meters Including 12278-Meter Double-Track Line And 5237-Meter Single-Track Line And Street Tramline With A Length Of 29795 Meters
– 20 Stations (36 Platforms)
– 43 Switches 13 Crossings
– 626 Catenary Poles
– 90000 Pcs Of Ri60 Railway fasteners
– Cast Catenary Materials
-Line And Warehouse Area Signaling For Light Rail System
– 15 Point Machines

Kayseri İldem Raylı Sistem Araçlarına Park Alanı Yapım işi

İşveren: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İşin Kapsamı: Depo Sahası Yapılması İşi
İşin Yapılacağı Yer: KAYSERİ/Melikgazi

Başlama Tarihi: 13 04.2018
Planlanan Bitiş Tarihi: 20.12.2018
Proje Kapsamında;

•1,208 km. Uzunluğunda Hafif Raylı Sistem Hattı
Yapımı
•1 Adet Çelik Yapı Depo Sahası
•700 m. Rijit Katener
•15 Adet Katener Direği ve Temelleri Bulunmaktadır.
İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımlarına İlişkin Bilgiler:
1- Demiryolu İşleri (Alt Yapı ve Üst Yapı)
2- Elektronik ve İletişim İşleri
3- Sinyalizasyon İşleri
4- Betonarme İşleri
5- Çelik Yapı İşleri
6- Güzergah Ray İşleri
Demiryolu miktarı: 2416 hat-m
Makas Sayısı: 1/6 R=50 tipi makas 11 adet
Çelik Yapı: 3400 m2 kapalı alanda toplam 253,14 ton

Construction Of a Parking Area in Ildem Warehouse Area in Kayseri

Employer: Metropolitan Municipality Of Kayseri
Scope Of Work: Construction Of Warehouse Area
Location Of Work: Kayseri/Melikgazi District
Starting Date: 16.06.2017
Completion Date : 30.10.2018

Of the Project;
•Construction Of Light Rail Line With A Length
Of 1.208 Km •1 Steel Warehouse Area •700 M. Rigid Catenary •15 Catenary Poles And Their Foundations
Details About The Parts Of The Work Requiring
Expertise:
1- Railway Works (Infrastructure & Superstructure)
2- Electronic And Communication Works
3- Signaling Works
4- Reinforced Concrete Works
5- Steel Construction Works
6- Route Rail Works
Quantity Of Railway: 2416 Track-M
Number Of Switches: 11 Switches Of 1/6 R=50 Type
Steel Construction: 253,14 Tons In An Indoor Area Of 3400 M2

Samsun Hafif Raylı Sistem Mevcut Üniversite İstasyonu - Omü Kampüs Hattı Yapım İşi

İşveren : Samsun Büyükşehir Belediyesi
İşin Kapsamı : Raylı Sistem Yapım İşi
İşin Yapılacacağı Yer : Samsun / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs İçi

Başlama Tarihi: 25.05.2017
Bitiş Tarihi: 23.11.2018

Proje kapsamında;

•Mevcut Üniversite İstasyonu ile Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Kampüsünü bağlayan Toplam 5177 mt
uzunluğunda Hafif Raylı Sistem Hattı Yapımı
•7 adet İs tasyon (Durak)
•295 metre uzunluğunda Çelik Üstgeçit (112 mt
sol+108 m sağ ve 75 mt ana bağlantı) ve üzerinde
Yürüyen Bant imalatı
•114 metre uzunluğunda TüpBox (Çelik Üstgeçit –
Tıp Fakültesi arası)
•194 adet Katener Direği
•30000 Adet Ray Bağlantı Seti
•Döküm katener parçaları
•Hafif Raylı Sistem Hat Sinyalizasyon
•8 Adet Makas Motoru
Güzergah Ray İşleri :
Demiryolu miktarı : 10354 hat-m
Makas sayıları :
– 1\6 Eğimli R=50 yarıçaplı Çapraz Makas 1 adet
– 1\6 Eğimli r=100 yarıçaplı
-basit makas (Elektrik motorlu) 6 adet
– 1/6 Eğimli Kruvazman 1 adet

The Line of Existing University Station - OMU campus in Samsun Light Rail System

Employer: Metropolitan Municipality Of Samsun
Scope Of Work: Construction Work Of Light Rail System

Location Of Work: Samsun / Ondokuz Mayis University / Inside The Campus

Starting Date: 25.05.2017
Completion Date : 23.11.2018

Of the project;
•Construction of Light Rail Line with a total length of 5177 m connecting the existing Üniversite Station to the Campus of Ondokuz Mayıs University • 7 Stations (Stops) • Manufacturing of steel overpass with a length of 295 meters (112 m left + 108 m right and 75 m main connection) and escalators on it • 114 m Tube Box (Between Steel Overpass and Faculty of Medicine) • 194 Catenary Poles • 30000 pcs of Ri60 Rail Connection Set • Casting catenary materials • Line Signaling for Light Rail System • 8 Point Machines

 

Route Rail Works:
Quantity of Railway: 10354 track-m
Number of turnouts:
– 1\6 curved R=50 crossover: 1 piece
– 1\6 curved R=100 single turnout
(with electric motor):
6 pieces
– 1\6 curved Crossing: 1 piece

Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinde Nostaljik, Güneş Enerjili Komple Dekovil Yapım İşi

İşveren : İstanbul Kağıthane Belediyesi
İşin Kapsamı : Güneş Enerjili Nostaljik Dekovil Üretimi
İşin Yapılacacağı Yer : İstanbul Kağıthane Belediyesi
Başlama Tarihi: 05.01.2019
Bitiş Tarihi : 31.03.2019

İstanbul ili Kağıthane projesinde tamamen yerli imkanlar ile yapılan 2 adet lokomotif ve 2 adet vagondan oluşan dekovil projesi içeriğinde; 1 adet hangar binası, 4 adet duraktan oluşmaktadır. Sistem elektrikli motor ile çalışmakta olup, güneş enerji panelleri ile şarj yapılabilmektedir. Sistemle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Vagon: İç ve dış kaplamaları ahşap kaplamadır. Çatı kısmında elektrik motorunun şarjı için güneş enerji panelleri vardır. Isıtma soğutma sistemleri mevcuttur. Koltuklar bir vagonda 10 adet tekli, 10 adet çiftli olacak şekilde ahşaptan dizayn edilmiştir.

Solar Powered Nostalgic Decovil Construction Work in Eup Sultan Neighborhood of Kağıthane Distcrict

Employer: Municipality Kağıthane
Scope Of Work: Solar Powered Nostalgic Decovil Contruction

Location Of Work: İstanbul / Kağıthane

Starting Date : 05.01.2019
Completion Date : 31.03.2019

Within the scope of the decovil project consisting of 2 locomotives and 2 wagons in the Kağıthane project of Istanbul province, one hangar building consists of 4 stops. The system works with the electric motor and can be recharged with solar power panels. The system information is provided below.
Wagon: interior and exterior wood veneer. There are solar energy panels on the roof to charge the electric motor. Heating cooling systems are available. The seats are designed in a wagon with 10 singles, 10 pairs of wood.

İletişim
+90 312 502 33 44

Çekirdeksiz Mah. 316.Cad. No:13/1 Polatlı, ANKARA TÜRKİYE

İnfo@atalarmakine.com